Щодо Притулку

👉 Така проблема існує при оформленні в Притулок мами з дітьми:
Притулки в Украні відкриваються згідно ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF?lang=ru
Притулок у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також положенням про притулок.
❗️ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
6. Притулок діє на підставі положення, яке розробляється на основі цього Положення та затверджується його засновником відповідно до законодавства.
30. Порядок перебування постраждалих осіб у притулку регламентується правилами внутрішнього розпорядку, які доводяться до відома (під розписку) постраждалої особи в день її зарахування до притулку.
👉ЗАЗВИЧАЙ, мами в такий Притулок, поступають з ДІТЬМИ.
В тому місяці в один з Притулків оформилась мама з трьома дітьми 10-15 років, але їй була поставлена умова, що БЕЗ Ї ПРИСУТНОСТІ діти не можуть знаходитись в Притулку, якщо вона, наприклад, йде у лікарню чи на роботу, ВОНА ПОВИННА згідно Положення про Притулок, забирати дітей з собою.
❗️ В Положенні про Притулок ми не бачимо жодного пункту, який стосується такої ситуації з дітьми, це не передбачено законодавством, а керівництво Притулка складає Положення на свій розсуд, не беручи до уваги потреби мами з дітьми.

Comments are closed.