Оцінка ризиків як доказ: судова практика

✔️Терміновий заборонний припис стосовно кривдника — є одним з спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству згідно Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
✔️Виноситься згідно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965-18#n14
(ПОРЯДОК винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника).
✔️Терміновий заборонний припис стосовно кривдника (далі — припис) виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України (далі — уповноважений підрозділ поліції) у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення.
✔️Припис виноситься ЗА ЗАЯВОЮ постраждалої особи, а також ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ працівника уповноваженого підрозділу поліції за результатами оцінки ризиків.
✔️ПОРЯДОК проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0333-19#n15
визначає процедуру проведення оцінки вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи, з метою визначення ефективних заходів реагування, спрямованих на припинення такого насильства та попередження його повторного вчинення.
✔️ОЦІНКУ РИЗИКІВ проводить поліцейський уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (далі — уповноважений підрозділ поліції) за фактом вчинення домашнього насильства.
✔️Оцінка ризиків проводиться за факторами небезпеки/ризиків щодо вчинення домашнього насильства, передбачених у формі оцінки ризиків вчинення домашнього насильства згідно з додатком /https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0333-19#n44/
до цього Порядку, ШЛЯХОМ спілкування/бесіди з постраждалою від такого насильства особою або її представником, з’ясування обставин конфлікту та виявлення чинників і умов, які створюють або можуть створювати небезпеку для цієї особи.
✔️За результатами заповнення форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства поліцейський уповноваженого підрозділу поліції визначає рівень небезпеки, який ураховується під час винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника, вжиття інших заходів для припинення такого насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення, надання допомоги постраждалим особам.
✔️Про наявність та можливі наслідки дії таких чинників/обставин поліцейський уповноваженого підрозділу поліції робить запис у відповідній позиції форми оцінки ризиків вчинення домашнього насильства.
✔️Після проведення оцінки ризиків поліцейський уповноваженого підрозділу поліції ДОЛУЧАЄ форму оцінки ризиків вчинення домашнього насильства до матеріалів, зібраних за фактом такого насильства.

🚩СУДОВА ПРАКТИКА:
https://www.ukrainepravo.com/…/sam-fakt-neodnorazovogo-zv…/…
👉ВС визнав правильними висновки судів попередніх інстанцій про те, що сам факт неодноразового звернення заявниці до різних органів з підстав вчинення щодо неї психологічного та фізичного домашнього насильства свідчить про наявність тривалого конфлікту між нею та її чоловіком, але не підтверджує факт того, що особа вчинив щодо неї домашнє психологічне насильство, що є необхідною умовою для можливості застосування судом до відповідної особи спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству, які визначені Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
❗️❗️❗️ТОБТО в матеріали справи НЕ ДОДАНІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ!

Comments are closed.